Friday, September 6, 2013

Benefits Chlorella


اثرات مفيد مصرف كلرلا براي انسان:
1- اثرات سم زدايي: مصرف مداوم كلرلا سموم و فلزات سنگین را از بدن دفع مي كند. اين توانايي كلرلا به دليل ديواره سلولي اين جلبک است. ديواره سلولي كلرلا سه لايه مي باشد. ديواره مياني ضخيم آن حاوي ميكروفيبريل هاي سلولز است و ديواره خارجي آن حاوي كارتنوئيد پليمريزه شده است. ديواره خارجي كلرلا با فلزات سنگين مانند سرب و جيوه و ...، علف كش ها و حشره كش ها تركيب شده و آنها را از بدن دفع مي كند. بعد از مصرف مداوم كلرلا به مدت 3 ماه، اثرات آن بر روي تصفيه كردن خون، پاكسازي كبد و دستگاه گوارش شروع مي شود. 
2- تقويت سيستم ايمني بدن:CGF موجود در كلرلا توانايي بدن براي توليد گامااينترفرون، فاكتور از بين برنده تومور و اينترلوكين را افزايش داده و توانايي بدن براي مبارزه با بيماريها مخصوصاً سرطان را افزايش مي دهد. از طرفي كلرلا به عنوان يك منبع غني از آنتي اكسيدانهايي مثل بتاكارتن، ويتامين ها، كاروتنوئيدها و املاح معدني روي، سلنيوم، كلسيم و اسيدهاي آمينه به تقويت سيستم ايمني بدن كمك مي كند. 
3- تقويت قواي مغز: به دليل اثرات خوب كلرلا بر روي تقويت حافظه به آن لقب« غذاي مغز» داده شده است. در ميان سلولهاي بدن، سلولهاي مغز انسان بالاترين ميزان RNA را دارند و وجود آن براي سلامتي حافظه و يادگيري حياتي است. با توجه به اينكه ظرفيت سلولهاي مغزي براي توليد نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدها که از مواد ضروري توليد RNA هستند ، محدود مي باشد؛ با بالاتر رفتن سن ميزان توليد RNA در سلولهاي مغزي به تدريج كاهش يافته و قدرت حافظه و يادگيري كاهش مي يابد. با مصرف مداوم كلرلا كه منبع غني از RNA است از ضعف حافظه و يادگيري پيشگيري مي شود. همچنين كلرلا حاوي فسفاتيديل سرين (phosphateidyll serine) كه ماده اصلي ديواره سلولهاي انساني است؛ مي باشد. مصرف فسفاتيديل سرين باعث تقويت حافظه و توانايي يادگيري شده، علائم افسردگي را بهبود بخشيده و ضعيف شدن حافظه در بيماري آلزايمر را به تعويق مي اندازد. مطالعه ديگري كه در دانشگاه سوئيس انجام شده نشان مي دهد ميزان جيوه در خون افراد مبتلا به آلزايمر بالاست. همانطور كه قبلاً ذكر شد كلرلا با حذف جيوه از جريان خون اين افراد ، به درمان و پيشگيري از بيماري كمك مي كند. 
4- كمك به سلامتي دستگاه قلب و عروق: مطالعات زيادي نشان داده اند كه كلرلا و CGF موجود در آن به بهتر شدن فشار خون و پائين آوردن كلسترول و LDL پلاسما كمك شاياني مي كند. كلرلا انعطاف پذيري و خاصيت ارتجاعي شريانها را بهتر كرده به طبيعي ماندن فشار خون كمك مي كند. كلروفيل، فسفوليپيدها و كارتنوئيدهاي موجود در كلرلا راديكالهاي آزاد و تركيبات اكسيداتيو را از بدن دفع كرده و با پيشگيري از تشكيل پلاك هاي خوني، احتمال سكته قلبي و آرتروسكلروزيس كاهش مي دهد. مصرف كلرلا به دفع كادميوم و عناصر سنگين را كه در اثر استعمال سيگار وارد بدن مي شوند كمك كرده، اثرات زيانبار سيگار روي سلامتي دستگاه قلب و عروق را كاهش مي دهد. مقادير فراوان منیزيوم كلرلا به سلامت قلب و كاهش احتمال سكته هاي قلبي، سلامتي شريانها كمك شاياني مي كنند. امگا 3 و آلفالينولينك اسيد موجود در كلرلا به تصفيه خون و كاهش كلسترول خون كمك مي كند. 
5- كلرلا ريسك ابتلا به سرطان را كاهش مي دهد: طبق تحقيقات انجام شده، افرادي بيشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند كه ميزان ويتامين A و بتاكارتن در خونشان پايين تر از حد معمول است. نتيجه مطالعات متعدد نشان مي دهد كه مصرف ويتامين A و بتاكارتن باعث تقويت سيستم ايمني شده و در پيشگيري از سرطان نقش بسزايي دارد. كلرلا منبع غني از آنتي اكسيدان، بتاكارتن و پيش ماده ويتامين A است. تحقيقات انجام شده در دانشگاه هاروارد نشان مي دهد كه فعاليت ضد سرطاني عصاره جلبك هايي مانند كلرلا بيشتر از بتاكارتن است. كلرلا علاوه بر بتاكارتن حاوي طيف وسيعي از كارتنوئيدهاست كه اثر ضد سرطاني دارند. كلرلا علاوه بر اثر ضد سرطاني در پيشگيري و بهبود بيماري هاي مزمن نيز بسيار مؤثر است. مطالعات متعددي در چين نشان داده است كه اثر كلرلا در پيشگيري از تبديل شدن سلولهاي پيش سرطاني به سلولهاي سرطاني در بدن انسان بسيار بيشتر از بتاكارتن سنتتيك است. علاوه بر بتاكارتن، كلرلا حاوي آنتي اكسيدانهايي نظير ويتامين C، ويتامينE و سلنيوم است. سلنيوم ريسك ابتلا به بيماريهاي كبدي و سرطان كبد را كاهش مي دهد. بر اساس مطالعه انجام شده در سال 1992 در كشور ژاپن با مصرف كلرلا تعداد گلبولهاي قرمز، گلبولهاي سفيد، پلاكت ها و آلبومين افزايش پيدا مي كند. توانايي كلرلا در افزايش آلبومين خون بسيار حياتي است زيرا در بسياري از افراد مبتلا به سرطان ميزان آلبومين خون بطور چشم گيري كاهش مي يابد. 
6- مصرف كلرلا اثرات جانبي داروهاي شيمي درماني را كاهش مي دهد: مصرف كلرلا ميزان گلبولهاي سفيد خون را افزايش مي دهد. در جريان شيمي درماني تعدادي از سلولهاس سالم بدن نيز تحت تأثير داروهاي قرار گرفته، سيستم ايمني بدن ضعيف مي شود. كلرلا با تقويت سيستم ايمني بدن و ساخته شدن گلبولهاي سفيد كمك مي كند. و مواد شيميايي مضر را از بدن دفع كرده عوارض جانبي داروهاي شيمي درماني را به صورت چشم گيري كاهش مي دهد. 
7- كلرلا داراي اثرات ضد پيري فراواني است: پروسه پيري عموماً بخاطر كاهش ميزان نوكليئك اسيدهاي DNA و RNA در بدن انسان رخ داده و يكي از علل عمده بيماري هاي ايجاد شده در دوره پيري است. مصرف غذاهايي كه غني از نوكلئيك اسيدها هستند مواد لازم براي توليد و مرمت نوكلئيك اسيدهاي بدن را فراهم مي آورد. كلرلا يكي از منابع غني اسيدهاي نوكلئيك DNA و RNA بوده و همچنين به دليل دارا بودن مقادير بالاي آنتي اكسيدهايي نظير كارتنوئيدها، ويتامين C، ويتامين E، كلروفيل و سلنيوم در پيشگيري از روند پيري اثر بسيار خوبي دارد. 
8- مصرف كلرلا باعث تقويت بدن در پيشگيري از خستگي مي شود: رسيدن ميزان كافي اكسيژن به بدن مهم ترين راه پيشگيري از خستگي است. حمل و نقل اكسيژن در بدن به كمك هموگلوبين ها انجام مي شود. كلرلا با داشتن كلروفيل، آهن و پروتئين به ساخته شدن هموگلوبين در بدن كمك مي كند. همچنين كلرلا حاوي قندهاي مانند mannose و rhamnose كه به فراهم آوردن انرژي پايدار در بدن كمك شايان مي كند. 
9- كلرلا PH مايعات داخلي بدن را تنظيم مي كند: PH مطلوب مايعات بدن 4/7 است. شروع و گسترش بسياري از بيماري ها در بدن با اسيدي شدن مايعات داخلي بدن اتفاق مي افتد. كلرلا به دليل وجود مقادير بالاي كلسيم، منيزيم، پتاسيم، روي و آهن يك غذاي قليايي است و باعث افزايش PH مايعات بدن و قليايي شدن آن مي شود. مصرف غذاهاي آماده و فرآوري شده PH مايعات را به شدت اسيدي كرده باعث بروز بيماريهاي زيادي مي شود. مصرف كلرلا به تنظيم PH مايعات بدن كمك شاياني كرده باعث بهتر شدن عملكرد متابوليك بدن مي شود. كلروفيل موجود در كلرلا سموم اسيدي را از سيستم گوارش بدن دفع مي كند. 
10- كلرلا به بهبود زخم ها كمك مي كند: مصرف موضعي كلرلا به بهبود زخم ها و سوختگي ها كمك مي كند. كلروفيل و CGF موجود در كلرلا به تميز كردن زخم ها و سوختگي ها و درمان آنها كمك مي كند. همچنين كلرلا به درمان زخم هاي ديابتيك با افزايش توليد فيبروبلاست ها كمك مي كند. با مصرف مداوم كلرلا، توانايي بدن در مرمت زخم ها و سوختگي بيشتر مي شود. يك مطالعه كلينيكي در ژاپن اثرات مفيد كلرلا را در درمان زخم معده به خوبي نشان داده است. 
11- كلرلا به كاهش قند خون در افراد ديابتيك كمك كرده فشار خون را تنظيم مي كند: ميزان بالاي منيزيم موجود در كلرلا به پايين آوردن قند خون در افراد مبتلا به ديابت نوع (2) كمك كرده همچنين اين مقدار منيزيم به سلامت عضله قلب و پايين آوردن فشار خون در افراد مبتلا به پر فشاري خون كمك شايان مي كند.

No comments:

Post a Comment